Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.